Ready Language School

Qui som

Ready Language school és un centre privat de formació que neix amb l'objectiu d'atendre les necessitats de la població de l'Anoia en l'aprenentatge d'idiomes. La nostra escola està formada per un equip de professors titulats i experimentats en el camp de la docència, cadascun d'ells especialitzats en idiomes i nivells concrets. Estem ubicats al centre d'Igualada i disposem d'un agradable espai de treball.

Treballem amb il.lusió i amb metodologies innovadores per afavorir el correcte aprenentatge de les llengües: L1 i llengües estrangeres.

Mediateca i recursos

Els nostres alumnes tenen a la seva disposiciô un ventall de materials complementaris de franc amb el servei de préstec de la nostra biblioteca, la qual anem construint i ampliant cada any:


  • Premsa internacional
  • Clàssics en versió original
  • DVDs
  • Contes infantils
  • Llibres de lectura específics per a cada nivell
  • Llibres de preparació d'exàmens oficials

Així mateix, sempre que ho desitgin, els alumnes disposen d'aquest espai per a fer els deures, usar els ordinadors o descobrir el gust per a la lectura en altres idiomes.

Metodologia Ready

Ens basem en metodologies que promouen la interacció, participació i comunicació a l'aula, sempre amb l'idioma a aprendre com a llengua vehicular a la classe des de nivells ben inicials fins als avançats. Treballem per tal que l'aprenentatge sigui dinàmic i significatiu, amb situacions reals que ens podem trobar viatjant o a la feina i amb materials adequats a cada edat, tot fent ús de les noves tecnologies.

Volem que els alumnes descobreixin les seves motivacions per aprendre una altra llengua. Que sentin el gust de poder participar en activitats expressant-se en un idioma diferent; petits i grans aconsegueixen grans progressos a través d'activitats lúdiques i ambients distesos.

Les diverses activitats en què participen els alumnes estan planificades per tal de promoure tots els aspectes lingüístics i per tal que es desenvolupin en totes les seves competències: expressió i comprensió orals i escrites, inclosos lèxic, gramàtica i fonètica. Donem molta importància a la conversa i l'expressió.

Seguiment i progrés

Les classes es formen en grups reduïts amb un màxim de 10 alumnes. Duem a terme un seguiment constant del progrés de l'alumne i establim un grau de contacte elevat amb les famílies a través de correus per indicar-ne les absències. Els professors elaboren uns informes trimestrals i les famìlies que ho desitgin sempre poden concertar entrevistes.

Material

A Ready Language School intentem estar a l'última amb el material més actual que ens ofereixen les editorials especialitzades en cada idioma. Promovem l'ús de les noves tecnologies i materials interactius, jocs, llibres de lectura i contes; així com també materials específics per a la preparació d'exàmens oficials per tal de complementar les nostres classes.